Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá | 9:00 - 15:00 |
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 999,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Pachové ohradníky
 3. Ochrana poraněných dřevin - SANATEX VS 1 l

Ochrana poraněných dřevin - SANATEX VS 1 l

Pomocný prostředek k ochraně ran po řezu nebo po jiném mechanickém poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin.

Pomocný prostředek k ochraně ran po řezu nebo po jiném mechanickém poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin.   SANATEX VS je pasta hnědé ... celý popis
Dostupnost
Kupte do 12:00 - Odešleme dnes
Nejsme plátci DPH
159 Kč
Číslo produktu:Sanatex-1
 • Kompletní specifikace
 • Ochrana poraněných dřevin - SANATEX VS 1 l
  Ochrana poraněných dřevin - SANATEX VS 1 l
  Kupte do 12:00 - Odešleme dnes
  159 Kč
Kompletní specifikace

Pomocný prostředek k ochraně ran po řezu nebo po jiném mechanickém poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin.


 


SANATEX VS je pasta hnědé (bílošedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá.


Výstražné symboly nebezpečnosti:


 

Účinná látka / obsah: Vinyl-acetátová disperze 450 g / kg
Registrační číslo: 1532-1C
Držitel registrace: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR
Obsažené nebezpečné látky: Hexamethylentetramin (methenamin) 2,5% (CAS: 100-97-0)
Standardní věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.


Signální slovo: Varování


 


Pokyny pro bezpečné nakládání: P261: Zamezte vdechování aerosolů. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P302 + P352: Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.


 


Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví,zdraví zvířat nebo životního prostředí:SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.


 


Doplňující informace:EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


 


Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.


 


Dávkování:


Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnostOLPoznámka
lesní dřevinyOchrana ran po mechanickém poškození

0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy


-


Nátěr, postřik

okrasné dřevinyOchrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození

0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy


-


Nátěr, postřik

ovocné dřevinyOchrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy-Nátěr, postřik

 


 


 


BALENÍ: Přípravek SANATEX VS se dodává v PP kbelících o objemu 10 l a v HDPE dózách o objemu 1 l a 2,5 l.


 


ROZSAH POUŽITÍ : Při ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. vytloukání) se prostředek aplikuje štětcem, kartáčem nebo vhodným postřikovačem v průběhu celého roku. SANATEX VS může být aplikován i při teplotě těsně nad bodem mrazu.


 


APLIKAČNÍ POZNÁMKY: SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísitelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně snižuje. Před použitím důkladně promíchat.  • Při sanaci poraněných stromů zvěří, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů se SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětcem nebo kartáčem, případně stříkáním. K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vířivou tryskou.

  • Doporučuje se při plnění postřikovače procedit SANATEX VS sítem postřikovače.

  • Prostředek může být nanášen i na vlhký (ne mokrý) podklad při teplotě nad +5°C. Po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.


DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.


 


LIKVIDACE, ČIŠTĚNÍ: Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3% roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.


 


SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA: SANATEX VS  se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. SANATEX VS se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být SANATEX VS přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.


 


BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou (piktogramem) pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.


 


PRVNÍ POMOC: Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil SANATEX VS nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.


 


UPOZORNĚNÍ: Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu podnikové normy. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.


 

 

 
Zboží zařazeno v kategoriích

v

KDE NÁS NAJDETE

ERSHOP-LIVE s.r.o.

Veverkova 1343/1, Hradec Králové

Trasa do výdejního místa - MAPA

Výdejní doba:
pondělí7:30 - 15:00 
úterý7:30 - 15:00 
středa7:30 - 15:00
čtvrtek 7:30 - 15:00
pátek 7:30 - 15:00
sobota - neděle zavřeno
O FIRMĚ

ERSHOP-LIVE s.r.o. 

IČO: 07081901

Spisová značka: C 41641

Nejsme plátci DPH

Nad 3999 Kč - DOPRAVA ZDARMA

 

KONTAKTY
Logo
ERSHOP-LIVE s.r.o.
INFOLINKA
INFOLINKA
Po - Pá | 9:00 - 15:00 |
ERSHOP-LIVE s.r.o. | www.ershop.cz | 2018 - 2020 © všechna prava vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.